Ορθόδοξος Σύνδεσμος Κυριών

Ορθόδοξος Σύνδεσμος Κυριών

Ο Ορθόδοξος Σύνδεσμος Κυριών σκοπό έχει την πνευματική καθοδήγηση και δράση μεταξύ των ενοριτών. Αποτελεί πνευματικό φάρο στις μέρες που διανύουμε καθώς το έργο του είναι ποικιλότροπο και ποικιλόμορφο.

Κατά την παρούσα χρονική περίοδο διακονούν σε αυτό τον Σύνδεσμο:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΡΦΟΥΛΛΑ ΚΑΨΟΥΛΗ
ΤΑΜΙΑΣ ΖΗΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΝΕΑΡΧΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΕΡΟΥΠΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΕΛΟΣ STANKA MILOVANOVIC
ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ