ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΥΒΑ

Με τη βοήθεια του Θεού, δεχόμαστε πλέον παραγγελίες για πεντάρτια, κόλλυβα καθώς και πρόσφορα για την Προσκομιδή.

Πρόσφορα:

Πρόσφορο Προσκομιδής Προζυμένιο: 3ευρώ

Πεντάρτι Προζυμένιο: 20ευρώ

Πρόσφορο μαγιάς: 2ευρώ

Πεντάρτι μαγιάς:15ευρώ

Πανυχίδα (πίτα) προζύμι: 10ευρώ

Πανυχίδα (πίτα) μαγιά: 7ευρώ

Κόλλυβα:

1 Πιάτο και 1 Πρόσφορο Προζυμένιο: 13ευρώ

1 Δίσκος και 1 Πιάτο και 1 Προζυμένιο Πρόσφορο και 1 Πίτα Προζυμένια: 50ευρώ

1 Δίσκος Χρυσοκόλλυβα και 1 Πιάτο και 1 Πίτα Προζυμένια και 1 Πρόσφορο Προζυμένιο: 60ευρώ

Κουλούρια Μνημόσυνων: 3ευρώ το ένα

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα των εφημέριων του ναού όπως φαίνονται στην κάρτα επικοινωνίας.

Τα καθαρά έσοδα θα πηγαίνουν στο ταμείο του Ιερού Ναού και θα διαχειρίζονται με σκοπό την διεκπεραίωση έργων του Ναού και βοηθείας σε άπορες οικογένειες της ενορίας μας.

Τελευταία Νέα