Η επιστολή του Ιάκωβου του Αδελφόθεου – Ο Λόγος του Θεού

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για άνοιγμα του αρχείου:

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ