ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
1.              ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 99662761 paterstylianos@gmail.com
2.             ΣΤΕΛΛΑ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 99379479 kleovouloustella@hotmail.com
3.             ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99836496