Α’ Επιστολή Ιωάννου

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για άνοιγμα του αρχείου:

Επιστολή ΙΩΑΝΝΟΥ